• Formularz reklamacyjny

UWAGA! 

Zawsze w obecności kuriera należy sprawdzać, czy towar nie uległ uszkodzeniu w transporcie nawet, gdy opakowanie zewnętrzne nie nosi znamion uszkodzenia.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności należy w momencie doręczenia przesyłki  w obecności kuriera sporządzić protokół szkody ze zdjęciami uszkodzeń towaru i opakowania.

 

Okres gwarancji na Produkty oferowane przez sklep internetowy Kolarti, liczony jest od daty sprzedaży.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu roku od dnia wydania towaru Klientowi.

Wady urządzenia, zgłoszone po upływie okresu gwarancji, nie są objęte gwarancją.

 

Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy:

  1. wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej, która nie została wywołana nieprawidłowym działaniem produktu,
  2. usterka została spowodowana nieprawidłową instalacją bądź użytkowaniem danego produktu niezgodnie

z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi,

  1. usterka została spowodowana przez uszkodzenie mechaniczne produktu dokonane przez klienta.

 

Za reklamacje niezasadne klient będzie obciążany kosztem 50 PLN

 

W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest o zgłoszenie występowania wady poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie niżej.

Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych.